PSİKOLOJİK AÇIDAN ŞİDDET

Şiddet her zaman fiziksel olarak gerçekleşmez.

Şiddet Gören Kadınlar Bu Travma İle Nasıl Başa Çıkıyorlar?

Her travma ile başa çıkmak çok zor. Şiddetin türü de çok önemlidir. Bazen şiddet gören kişinin gördüğü şiddetin türüne göre ya da kendi kişilik yapısına göre tolere etme becerisi de değişir.

Şiddet Gören Çocuklar İleride Şiddete Eğilimli Oluyorlar Mı?

Fiziksel ya da psikolojik olarak şiddete maruz kalmış bir çocuğun, dünyadaki bütün problemleri çözebilmenin yolu olarak ileride şiddeti tercih etmesi çok şaşırtıcı bir şey değil.

Sosyoekonomik Seviyenin Şiddet Üzerinde Etkisi Var Mı?

Sosyoekonomik seviyesi düşük, kentlerin kırsal kesimlerinde yaşayan kişilerin yaşadıkları ortam zaten şiddet içeriklidir. Bu şiddet sadece fiziksel olmak zorunda değil. Hayat mücadelenizin sertliği de önemlidir.

Şiddet Gören Kadınlar Neden Susuyorlar?

Bu, ataerkil sistemle ilgili. Ataerkillik bir zihniyet meselesidir. Sadece erkeklerin kadınlar üzerinde kurduğu baskı değildir.

Şiddet Konusunda Toplumun Rolü Nedir?

İnsanlar arasındaki meselelerin medeni bir şekilde çözümleneceği bir ortam yaratmadığınız sürece, bir erkeğin ve kadının bu düşünce yapısıyla yetiştiği toplumlarda şiddetten uzak durmak da mümkün olmamaktadır.

Şiddet Genetik Midir?

Saldırganlık genetik olarak değerlendirilebilir. Çünkü insan canlısının temel 2 dürtüsü vardır: saldırganlık ve cinsellik. Ancak burada sözünü ettiğimiz şiddet, bu saldırganlık dürtüsünün neden gösterilerek açıklanabileceği bir durum değildir.

Şiddet Engellenebilir mi?

Şiddet tabii ki engellenebilir. Bu, insanca yaşamayı kabul etmekle alakalıdır. İnsanlar öfkelerini, kötücül duygularını eğitebilirler.

Kadınlara Ne Söylemek İstersiniz?

Bazen insan hakettiğini düşünür şiddete maruz kaldığında ama hiçbir insan, hiçbir hayvan, hiçbir canlı şiddeti haketmez.